KM Hàng Tháng

Màn hình Apple Ipad

Thay màn hình iPad Pro 9.7 2.500.000 đ 3.500.000 đ
KM
Thay màn hình iPad 3 800.000 đ 900.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Mini 1 940.000 đ 1.400.000 đ
KM
Thay màn hình iPad 2 800.000 đ 900.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Gen 8 2020 2.500.000 đ 3.500.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Air 4 2020 2.500.000 đ 3.500.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Air 3 3.500.000 đ 4.500.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Pro 11 2020 4.500.000 đ 5.500.000 đ
KM
Thay màn hình iPad 4 800.000 đ 900.000 đ
KM
Thay màn hình iPad 9.7 980.000 đ 1.850.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Mini 5 2.500.000 đ 3.500.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Mini 3 955.000 đ 1.550.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Pro 10.5 4.000.000 đ 5.000.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Pro 11 4.500.000 đ 5.500.000 đ
KM
Thay màn hình iPad Pro 12.9 3.790.000 đ 4.790.000 đ
KM
Sản phẩm CHÍNH HÃNG
Miễn phí vận chuyển TOÀN QUỐC
Hotline hỗ trợ 0788688383
Thủ tục đổi trả DỄ DÀNG