KM Hàng Tháng

Cảm ứng Apple Ipad

Thay cảm ứng iPad Mini 2 350.000 đ 650.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Gen 6 550.000 đ 950.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Gen 8 950.000 đ 1.500.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Gen 9 1.050.000 đ 2.200.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Gen 7 950.000 đ 1.250.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Mini 6 2.550.000 đ 2.750.000 đ
KM
KM
Thay cảm ứng iPad Air 1 500.000 đ 750.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Air 2 1.100.000 đ 1.200.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Mini 4 850.000 đ 1.100.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Air 3 1.650.000 đ 2.650.000 đ
KM
KM
KM
KM
Thay cảm ứng iPad Air 4 2.650.000 đ 2.950.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad 3 420.000 đ 620.000 đ
KM
KM
Thay cảm ứng iPad 4 420.000 đ 620.000 đ
KM
Thay cảm ứng iPad Mini 5 750.000 đ 900.000 đ
KM
Sản phẩm CHÍNH HÃNG
Miễn phí vận chuyển TOÀN QUỐC
Hotline hỗ trợ 0788688383
Thủ tục đổi trả DỄ DÀNG