KM Hàng Tháng

Màn hình Apple

Thay màn hình iPhone 8 550.000 đ 650.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone XS 1.000.000 đ 2.000.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone X 1.000.000 đ 2.000.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone Xs Max 1.900.000 đ 2.900.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 11 Pro Max 2.700.000 đ 3.700.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 12 Mini 3.100.000 đ 4.100.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 12 Pro 4.450.000 đ 5.450.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 12 4.450.000 đ 5.450.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 12 Pro Max 5.550.000 đ 6.550.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iphone 13 6.000.000 đ 7.000.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 13 mini 3.850.000 đ 4.850.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 13 Pro 7.500.000 đ 8.500.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình iPhone 13 Pro Max 10.000.000 đ 11.000.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình Apple iPhone 14 7.000.000 đ 8.000.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Thay màn hình Apple iPhone 14 Pro 9.000.000 đ 10.000.000 đ
KM VÀ 1 KM KHÁC
Sản phẩm CHÍNH HÃNG
Miễn phí vận chuyển TOÀN QUỐC
Hotline hỗ trợ 0788688383
Thủ tục đổi trả DỄ DÀNG